به گزارش روابط عمومی بهزیستی قاینات، در اولین روز از دهه مبارکه فجر سال 98 افتتاح مجتمع حمایتی بهزیستی با حضور مشیرالحق عابدی معاون اقتصادی استاندار برگزار شد.

این پروژه در سال 1393 در زمینی به مساحت 420 مترمربع کلنگ زنی شده بود که امسال شاهد تحقق آن بودیم و این یکی از ثمرات سفرهای استاندار به شهرستان ها است، همچنین 692 میلیون تومان برای ساخت این مجموعه هزینه شده که 542 میلیون تومان اعتبار تملک و دارایی شهرستان و مابقی با حمایت استاندار در سفر قبل به قاینات تامین شده است.

این مجتمع به 500 معلول و 150 نفر از زنان سرپرست خانوار و به تمام مردم نیز خدمات توانبخشی و پیشگیری ارایه میکند.