به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان قاینات ، جلسه کمیته سطح دو امور اجتماعی با حضور رییس اداره و کارشناسان کلینیک های مددکاری آرین شهر و خضری در اتاق ریاست ، برگزار شد.