به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان قاینات ، دومین نشست هم اندیشی برنامه کشوری غربالگری ، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران در محل بهزیستی شهرستان قاین برگزار شد.

در این نشست روئسای بهزیستی و ثبت احوال شهرستان ، نمایندگان بهداشت و کارشناسان بهزیستی نیز حضور داشتند.

اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه منعقده با دانشگاه علوم پزشکی و ثبت احوال ، میزان همکاری در رشد پوشش موالید و پیگیری مراحل سه گانه در مقایسه با 5 ماهه اول سال جاری از جمله مواردی بود که در این نشست بررسی گردید.